Pojištění vozidel a pojistná rizika

Uvažujete o tom, že rozšíříte pojištění svého vozidla? Pak je na místě přemýšlet o tom, jaké havarijní pojištění zvolit a zejména na jaká rizika se zaměřit. Všechny instituce, které mají v nabídce pojištění vozidel, rozlišují mezi základními a vedlejšími pojistnými riziky. Do základních patří autonehoda, při které si poškodíte váš vůz natolik, že splacení vzniklých škod by vás téměř dohnalo k osobnímu bankrotu. Dalším rizikem je krádež, což je v případě České republiky velmi frekventované téma. Bohužel. Pojištění můžete nasadit proti zničení či poškození auta přírodními živly nebo proti poškození cizí osobou. Zářným příkladem jsou vandalové, kteří si ničením všeho, co jim přijde do cesty, léčí své komplexy. Mezi vedlejší rizika pak patří pojištění předního skla, pojištění zavazadel a věcí osobní přepravy. Taktéž se sem řadí pojištění úrazu přepravovaných osob a mimořádných výbav. Havarijní pojištění by mělo být samozřejmostí, i když není přímo nařízeno zákonem jako povinné ručení, protože vám může velmi pomoci.