Nejčastější příčiny nehod

Silnice dle statistiky nejsou co do počtu autohavárií rozhodně bezpečným místem. Každý den se stane mnoho nehod. Následky některých jsou zanedbatelné, protože se jedná o pomačkané plechy. To vyřeší povinné ručení nebo havarijní pojištění. Následky jiných jsou však o to vážnější, že se dotýkají lidského zdraví. Příčiny nehod jsou různé, dle odborných statistik převládají na území České republiky následující. Nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob předjíždění, nedání přednosti v jízdě a nesprávný způsob jízdy. Myslete tedy na to, že bezpečnost je na prvním místě a chovejte se za volantem tak, abyste nemuseli být součástí těchto nechvalně proslulých statistik dopravních nehod.